Common Questions text

 

Triple+ NGLTM

ש.היכן יש להתקין את גלאי הגז ?

ת.גלאי הגז יותקנו בהתאם לסוג הגז אותו מבקשים לזהות. גז טבעי הוא קל יותר מהאויר ולכן הגלאי יותקן מתחת לתקרה ,לא יותר מ 30 סמ ממנה. גז בישול LPG כבד יותר מהאויר ולכן הגלאי יותקן קרוב לרצפה אך לא יותר מ 30 סמ ממנה. על הגלאים להיות מותקנים בין 1 ל 4 מטרים מיחידת ניתוק ברז הגז.

 

ש.יחידת ניתוק ברז הגז מופעלת על סוללות.מה משך החיים שלהן ?

ת. בשימוש רגיל ,הסוללות יכולות לעבוד עד 3 שנים.

 

ש. כמה גלאי גז יכולים להתחבר ליחידת ניתוק ברז גז אחת ?

ת. כל יחידה יכולה להיות מחוברת לעד 6 גלאים שונים.

 

ש. כיצד אוכל לדעת שהמערכת הותקנה כסדרה והיא פועלת ?

ת. נורית בקרה ירוקה שדולקת על הגלאי מעידה על תקשורת תקינה עם יחידת ניתוק ברז הגז. מומלץ לבדוק זאת אחת לתקופה.לחץ על לחצן TEST שעל הגלאי למשך כמה שניות.הגלאי ישמיע רעש חזק וישלח אות ליחידת ניתוק ברז הגז שיגרום לסגירתה.

 

ש. כיצד אוכל לסגור את ברז הגז בצורה ידנית ?

ת. ישנן שתי אפשרויות.

  1. לחץ על לחצן הסגירה שעל יחידת ניתוק ברז הגז.
  2. לחץ על TEST למשך כמה שניות על אחד הגלאים.

 

Triple+ NWL™

 

ש.יחידת ניתוק ברז המים מופעלת על סוללות.מה משך החיים שלהן ?

ת. בשימוש רגיל ,הסוללות יכולות לעבוד עד שנתיים.משך הזמן תלוי רבות במספר הפעמים בו סוגרים ופותחים את המערכת.

 

ש.כיצד אדע שהגיע הזמן להחלפת הסוללות ?

ת. יש נורית LED על הבקר .הנורית דולקת כאשר הסוללות עומדות להיגמר.

 

ש.באילו סטנדרטים עומדת מערכת NWL של טריפל+ ?

ת. מערכת NWL  מותאמת ל CE, ENS50270 ,EN300 ,EN301 , ו ISO9001

 

ש.היכן יש להתקין את גלאי ההצפה ?

ת.  גלאי ההצפה צריך להיות מותקן במקומות בהם יש סכוי לנזילה או להצפה ,לדוגמא , ליד מכונת הכביסה ,מתחת לכיור וכדומה.

 

ש. האם המערכת יכולה להתחבר למערכת האזעקה ?

ת. בהחלט.מערכת NWL של טריפל+ מתחברת למערכת האזעקה בבית או במשרד. ברגע שאתה עוזב את הבית ומפעיל את מערכת האזעקה ,ברז המים ייסגר באופן מיידי וייפתח עם פתיחת מערכת האזעקה מחדש.

 

ש. באילו דרישות על המתקין לעמוד ?

ת. לצורך התקנת מערכת NWL של טריפל+ דרוש טכנאי מוסמך.טריפל+ מכשירה את הטכנאים ומוודאת שכל טכנאי יכיר את המערכת ואת המרכיבים השונים שלה.

 

ש.בכמה גלאי הצפה ניתן להשתמש עם מערכת אחת לסגירת ברז המים ?

ת. כל יחידה לסגירת ברז המים יכולה לעבוד עם עד 10 גלאי הצפה.

 

ש. מה יקרה למערכת במקרה של הפסקת חשמל ?

ת.מערכת סגירת ברז המים ,גלאי ההצפה ויחידת הבקרה מופעלות על סוללות ולכן הן אינן מושפעות מהפסקות חשמל. חשוב לשים לב שבמערכת הבקרה יהיו סוללות לגיבוי למקרה בו הוא מקבל את האנרגיה שלו ממערכת האזעקה.