™Triple+ NWL

המערכת של טריפל+ היא המערכת האפקטיבית ביותר למתן פתרון לסיבה העיקרית לנזקי ההצפה הגדולים,והיא – הזמן הלוקח מרגע הנזילה ועד גילויה.
שימוש במערכת NWL של טריפל+ יפחית את הנזק ביותר מ 90% .
מערכת NWL של טריפל+ מותקנת תוך דקות בודדות וללא צורך בשימוש בחשמלאי.

יחידת ניתוק המים

ברגע האמת המערכת תסגור את עצמה באופן אוטומאטי

גלאי הצפה

גלאי הצפה אלחוטי מותקן במקומות בהם יש סכוי גבוה שתיתכן הצפה

יחידת בקרה

יחידת הבקרה מתקשרת עם גלאי ההצפה וסוגרת את המערכת אוטומאטית

יחידת ממסר

יחידת ממסר אלחוטית יכולה לבוא לשימוש לצורך הגדלת טווח קליטה