כל המוצרים

Safe@Home

אנגלית אמריקאית

Water/Gas Integrated Shutoff Unit

The wireless, battery operated integrated shutoff unit is installed on the main water pipe. It shuts off the water…

Flood Detector

אנגלית אמריקאיתרוסית

Repeater

אנגלית אמריקאיתרוסית

Water/Gas Shutoff Actuator

אנגלית אמריקאיתרוסית

Hub

אנגלית אמריקאיתרוסית

יחידת ניתוק גז

יחידת ניתוק הגז תנתק ברגע האמת את הגז ללא צורך בחיבור לשקע החשמל

יחידת גלאי גז

בעת גילוי דליפת גז ואו בהתרחש אירוע, המערכת תפעיל אזעקה ותתחבר אלחוטית לברז אשר יסגר מיידית

יחידת ניתוק המים

ברגע האמת המערכת תסגור את עצמה באופן אוטומאטי

גלאי הצפה

גלאי הצפה אלחוטי מותקן במקומות בהם יש סכוי גבוה שתיתכן הצפה